DOBRODOŠLI na prenovljenih Oglasi.si!

Oddaj oglas

Pravila in pogoji uporabe portala Oglasi.si

Splošni pogoji uporabe

1.

Splošne določbe

Opozorilo: Ob registraciji ali oddaji oglasa brez prijave potrjujete, da se strinjate z vsemi določbami v spodaj navedenih splošnih pogojih uporabe brezplačnih in plačljivih vsebin/storitev spletne strani www.oglasi.si in da se zavezujete k njihovemu spoštovanju.

Z uporabo portala (pregledovanjem vsebin in/ ali oglaševanjem) kot registriran ali neregistriran uporabnik, oddajo oglasa s prijavo ali brez prijave, se strinjate s splošnimi pogoji uporabe.

Odgovorna oseba spletne strani Oglasi.si, je podjetje Elektro-ton d.o.o., Meljska cesta 1, 2000 Maribor. Upravljalec strani, ki deluje v imenu odgovorne osebe je podjetje Leon Horvat s.p., IT storitve (v nadaljevanju upravljalec).

Uporabnik spletne strani in storitev Oglasi.si, je vsaka oseba, ki obišče spletno stran in jo na kakršen koli način uporablja (v nadaljevanju uporabnik). Uporabnik je lahko registriran (ima uporabniški račun na spletnem mestu Oglasi.si) ali neregistriran (obiskovalec ali uporabnik, ki ni opravil registracije, vendar lahko dostopa do omejenih funkcionalnosti Oglasi.si). Prav tako so uporabniki osebe, ki se prijavijo s Facebook ali Google računom.

Trgovina na Oglasi.si je pravna oseba oz. pravni subjekt, ki ustvari uporabniški račun na Oglasi.si z namenom oglaševanja in prodaje lastnega blaga in storitev.

Vsebina pravil in splošnih pogojev uporabe spletnega mesta Oglasi.si predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki spletne strani.

Vse pravice so pridržane. Informacije in gradiva na spletni strani so zaščitena s pravicami intelektualne lastnine Oglasi.si ali s pravicami intelektualne lastnine pravnih subjektov, katerih vsebine so vključene v spletno stran.

2.

Uporabniki

S kakršno koli uporabo spletne strani se uporabnik strinja s temi pravili in pogoji uporabe. Sprejem teh določb je tudi pogoj za registracijo na spletnem mestu www.oglasi.si in objavo oglasa brez prijave pri neregistriranih uporabnikih.

Vsak registriran in neregistriran uporabnik ima možnost uporabe brezplačne in/ali dodatne plačljive osnovne funkcionalnosti storitve. Registrirani uporabniki imajo možnost brezplačnih naprednih funkcionalnosti storitve oz. v primeru kategorije Zasebni stiki tudi plačljive napredne funkcionalnosti glede vsebine in storitve.

Za uporabo spletne strani in registriranje uporabnika mora biti uporabnik star 16 let ali več. Izjema je kategorija Zasebni stiki za katero je starostna omejitev za kakršno koli uporabo 18 let ali več.

Uporabnik lahko za registracijo svojega uporabniškega profila uporabi isti e-poštni naslov le enkrat. Vsebine in storitve Oglasi.si so namenjeni vaši lastni osebni uporabi. Registracija drugih oseb ni dovoljena, za kar jamčite s polno odškodninsko odgovornostjo in nase prevzemate pasivno legitimacijo v primeru spora. Ni dovoljeno pooblastiti ali prijaviti drugih oseb oz. kakor koli drugače preusmeriti vašega uporabniškega računa.

Uporabnikom je na voljo strokovna in tehnična pomoč pri uporabi spletne strani. Uporabniku je razpoložljiva pomoč s strani upravljalca preko kontaktne telefonske številke in elektronske pošte.

3.

Oglaševanje na Oglasi.si

Spletna stran Oglasi.si je namenjena javni objavi malih oglasov ter s tem povezanih storitev. Uporabniki lahko objavijo oglase, ki so namenjeni neposredni prodaji blaga in/ali storitve.

Uporabniki oddajo oglas preko vnaprej pripravljenega obrazca, dostopnega na spletni strani, v katerega vnesejo zahtevane podatke.

Mali oglas mora biti glede na vsebino oddan v primerno kategorijo.

Oglasi morajo biti napisani v slovenskem jeziku.

Upravljalec spletne strani ne more in ne nadzoruje vseh oglasov, ki so oddani v okviru storitve s strani uporabnikov, zato za to ni odgovoren. Ponudnik si pridržuje pravico, vendar se k temu ne zavezuje, da dodatno preveri oglas pred njegovo objavo, zavrne objavo oglasa, izbriše celotno vsebino ali katerikoli del oglasa, ali spremeni kategorijo objave oglasa, v kolikor je ta neprimeren, vsebinsko sporen, zavajajoč, objavljen v neustrezni kategoriji, ali kakorkoli neprimeren za objavo po kriteriju upravljalca spletnega mesta.

Upravljalec spletne strani si pridržuje pravico do omejitve števila ali tempa objav, v kolikor so objave v nasprotju s pravili in pogoji uporabe portala ali iz katerihkoli drugih razlogov po oceni uredništva. Določilo velja za objavo oglasov v vse kategorije kot tudi v okviru zakupljenega paketa Premium Stiki.

V kolikor upravljalec pri objavi oglasa ugotovi kršitve glede določb, navedenih v Pogojih uporabe spletnega mesta in/ali trenutno veljavne zakonodaje, si upravljalec pridržuje pravico za takojšnjo odstranitev oglasa s sporno vsebino brez obvestila uporabniku. V primeru, da je za oglas s sporno vsebino bil poravnan znesek za plačljivi produkt z namenom oglaševanja sporne vsebine (plačljiv oglas, paket Premium Stiki) ali plačljiv produkt z namenom boljše izpostavitve malega oglasa (izpostavitev oglasa, skok na vrh), si upravljalec pridržuje pravico do zadržka vplačanega zneska za nastale administrativne stroške.

Objava malih oglasov je za fizične osebe brezplačna za večino kategorij oz. je plačljiva le v določenih podkategorijah pri Zasebnih stikih. Cena objave oglasa v Zasebnih stikih je enotna ne glede na izbrano podkategorijo. Uporabnikom so na voljo tudi dodatne, izbirne plačljive storitve z namenom boljše izpostavitve posameznega oglasa. Za opcije izpostavitve oglasa velja enotna cena, ne glede na to v kateri kategoriji je bil oglas oddan.

Oglaševanje za pravne osebe oz. Trgovine na Oglasi.si je brezplačno do 5 oddanih malih oglasov. Za objavo večjega števila oglasov imajo pravne osebe na voljo zakup paketa Maxi ali Pro, ki poleg dodatnih funkcionalnosti omogočata objavo večjega števila oglasov. Storitev je plačljiva glede na objavljen veljaven cenik. Oglasnik Oglasi.si ne opravlja drugih storitev za registrirane Trgovine, kot zgolj posredovanje in objavo malega oglasa.

Uporabniki imajo na voljo več vrst načinov plačevanja. Možni načini plačila so s plačilnimi kreditnimi ali debetnimi karticam (Mastercard, Maestro, Visa), z VALÚ Moneto, preko plačilnega sistema PayPal ali preko univerzalnega plačilnega naloga (UPN).

4.

Nedopustna uporaba spletne strani

Izdajanje za drugo osebo je kaznivo dejanje. V primeru registracije druge osebe ter nato morebitnega predstavljanja kot druga oseba, si upravljalec pridržuje pravico trajno izbrisati naloge uporabnika v sistemu in mu trajno preprečiti morebitno novo registracijo.

Uporaba spletnega mesta ni dovoljena za kakršne koli nezakonite namene. V primeru uporabe portala v nezakonite namene, si upravljalec pridržuje pravico trajno izbrisati naloge uporabnika v sistemu in mu trajno preprečiti morebitno novo registracijo.

V primeru uporabe, ki kaže znake kaznivega ravnanja ali drugih kršitev veljavne zakonodaje, si upravljavec pridržuje pravico, da po izvedenih internih ukrepih dodatno obvesti ustrezne državne organe.

5.

Splošna priporočila uporabnikom

Uporabnik naj skrbno hrani svoje geslo in uporabniško ime ter teh podatkov ne posreduje drugim osebam.

Zaradi vedno večjega števila goljufij na spletu vas opozarjamo, da bodite previdni pri oglasih, kjer je prodajalec iz tujine in je kontakt možen samo preko e-pošte.

Uporabniki naj se zavedajo, da so kljub skrbi in nadzoru storitev spletne strani možne zlorabe.

6.

Varstvo osebnih podatkov

Vsak uporabnik z registracijo na portalu Oglasi.si dovoljuje vodenje, uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov za namen delovanja spletne strani ter pošiljanja sistemskih in informativnih elektronskih ali SMS sporočil. Upravljavec zagotavlja obdelavo osebnih podatkov v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. Upravljavec jamči, da bo prejete osebne podatke obdeloval in hranil v skladu z namenom, za katerega so zbrani ter varoval na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam.

Več o varstvu osebnih podatkov lahko preberete na povezavi Politika zasebnosti.

Več o piškotkih lahko preberete na povezavi Politika zasebnosti.

7.

Omejitev odgovornosti

Uporabniki uporabljajo spletno mesto na lastno odgovornost. Vsak uporabnik – neregistriran ali registriran je osebno odgovoren za vsebine oz. podatke posredovane, objavljene ali prikazane na spletni strani Oglasi.si.

Upravljalec Oglasi.si ne zagotavlja pravilnost, točnost ali uporabnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki in zanje ne odgovarja. Prav tako do osebnih podatkov, ki si jih neposredno izmenjajo uporabniki spletne strani (npr. prodajalec in kupec) ne dostopa in zanje ne odgovarja.

Storitve spletnega mesta Oglasi.si ne dajejo jamstva za uspeh uporabnikov pri prodaji ali iskanju blaga in/ali storitve in/ali partnerja.

Upravljalec spletne strani ni odgovoren za nepravilno delovanje storitev spletne strani, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.

Upravljalec v nobenem primeru ne odgovarja za nikakršno škodo materialno ali nematerialno, ki bi lahko kakorkoli nastala uporabniku. Strinjate se, da upravljalca oz. ponudnika spletne strani, njegove lastnike in zaposlene odvezujete kakršnekoli odgovornosti za izgubo, škodo ali nevšečnosti, ki niso pravno priznana škoda, ki jih lahko utrpite zaradi uporabe storitev spletnega mesta.

Upravljalec ne jamči za delovanje storitev spletne strani, niti ne daje garancije za njeno delovanje, še posebej tam, kjer delovanje ni odvisno od upravljalca portala.

8.

Končne določbe

Splošne pogoje uporabe in pravila Oglasi.si lahko upravljalec spletnega mesta kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokrat veljavni obliki.

Upravljalec lahko spletno stran spremeni oz. nadgradi kadarkoli in brez predhodnega obvestila, pri čemer ne prevzema odgovornosti za posledice teh sprememb. Uporabnik z nadaljnjo uporabo spletne strani soglaša z njenimi spremembami.

Upravljavec in uporabnik si bosta vse morebitne spore prizadevala reševati sporazumno. V primeru, da sporazum ni možen, je za reševanje spora pristojno sodišče v Mariboru.

Nazadnje posodobljeno 01.06.2024

Imate dodatno vprašanje?
041 886 000

PON - PET: 8:00 - 14:00

info@oglasi.si

VSAK DAN: 00:00 - 24:00

Želite oddati nov oglas?

Oddaj oglas

Uporaba piškotkov na Oglasi.si

To spletno mesto uporablja piškotke. Če se z uporabo strinjate nadaljujte brskanje s klikom na gumb “Dovoli”. V kolikor nadaljujete z ogledom spletnega mesta bodo nastavljeni piškotki, ki so nujno potrebni za delovanje spletnega mesta.

Dovoli piškotke